مقاله نشریه: شبیه‌سازی گاز دوبعدی در ALGaN / GaN HEMT و بررسی ولتاژ

از چند ساختاره A‌l‌G‌a‌N/G‌a‌N در ادوات قدرت استفاده می‌شود بنابراین داشتن چگالی جریان و ولتاژ شکست بسیار مهم است. در قسمت اول این نوشتار، اثر پارامترهای مختلف بر چگالی گاز دوبعدی الکترون بررسی شده و بهترین حالت‌ها ...

بررسی تاثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

بررسی تاثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری Publish place: Accounting and Auditing Review ، Vol: 30 ، Issue: 1 Publish Year: 1402

مدل ساختاری شکست عشقی بر اساس ویژگی های شخصیتی، سبک دلبستگی، طرحواره

پژوهش حاضر به منظور تدوین مدل ساختاری شکست عشقی بر اساس بر اساس ویژگی های شخصیتی، سبک دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای فرزندپروری و حمایت اجتماعی ادراک شده هست. روش پژوهش همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ...

بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری چکیده هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است. روش: پژوهش حاضر به دلیل استفاده هم‌زمان از متغیرهای ...

تعدیل ساختاری

تعدیل ساختاری مجموعه ای از اصول و سیاست های اقتصادی مشخص است که از دهه 1980 تاکنون، توسط نهادهای مالی جهانی مانند صندوق بین اللملی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی - موسوم به اجماع واشنگتن ...

الگوی ساختاری اثرات افسردگی ،شکست عاطفی ،و تجربه خشونت با رفتارهای

الگوی ساختاری اثرات افسردگی ،شکست عاطفی ،و تجربه خشونت با رفتارهای خودزنی در زنان: نقش میانجی مهارت-های اجتماعی، کنترل هیجان ،و نارضایتی از بدن ... این نتایج نشان دهنده تأثیر عوامل فرهنگی ...

رویکردی آمیخته برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مؤلفه‌های

هدف پژوهش حاضر، ارائۀ رویکردی آمیخته برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مؤلفه‌های شکست‌ناپذیری[i] در منطقۀ ده عملیات انتقال گاز کشور است. در بخش کمّی پژوهش آمیختۀ حاضر با استفاده از روش دلفی فازی، از 131 ...

مصطفی رجبی

این رابطه می تواند در صورت وجود شکست های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه کننده و غیر ...

شکست ساختاری

۱. تورم ، بهره وری و شکست ساختاری ؛ شواهد تجربی از اقتصاد ایران 1338-1380 (مقاله علمی وزارت علوم) نویسنده: علی حسین صمدی علی حقیقت کاظم امین زاده منبع: پژوهش های اقتصادی ایران تابستان ۱۳۸۵ شماره ۲۷ کلید واژه ها: تورم بهره وری …

الگوی سنجش تأثیر ساختار شکست

ساختار شکست ریسک با استفاده از مصاحبه با سؤالات باز و نیمه‌ساختاریافته، تدوین شده است. ... بعد از تأیید نرمال‌بودن داده‌ها از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری pls برای بررسی فرضیات در سطح سوم ...

آزمون شکست ساختاری در ایویوز ۸ – اقتصاد: سایت تخصصی علم اقتصاد

آزمون شکست ساختاری در ایویوز ۸. وجود شکست ساختاری در سری های زمانی اقتصادی به علت وجود شوک ها از قبیل جنگ ،تحریم ها ،نوسانات آب و هوایی و …. بسیار رایج است . شکست ساختاری باعث می شود که نتایج ...

مکتب‌های فکری مارکسیستی

آنها به ویژه تحت تأثیر شکست انقلاب‌های طبقه کارگر در اروپای غربی پس از جنگ جهانی ... ، در مقابل آثار بعدی او، که به نظر می‌رسد بیشتر مربوط به برداشت ساختاری او هستند. جامعه سرمایه‌داری.

تأثیر ضعف های ساختاری در تحلیل شکست واژگونی خمشی شیروانی های سنگی

در این مقاله، برای اولین بار، ضعف های ساختاری موجود در ستون سنگ های برجا که دارای پتانسیل شکست واژگونی خمشی هستند، تحلیل می کردند. در بحرانی ترین حالت، ضعف های ساختاری با یک "ترک لبه ای"5 عمود ...

سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل

نتایج نشان می دهد در صورتی که از محاسبه ی شکست ساختاری در معادلات صرف نظر کنیم، تغییرات نرخ ارز بر قیمت نفت تأثیری ندارد اما بر قیمت طلا و شاخص سهام اثر معنی داری دارد، در این حالت تغییرات قیمت ...

مقاله شکست ساختاری، مدلسازی و پیش بینی نوسانات بازده سهام توسط مدل های

شکست ساختاری، مدلسازی و پیش بینی نوسانات بازده سهام توسط مدل های garch (نمونه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران) ... از بحرانهای مذکور، تحقیق حاضرمدلسازی نوسانات و پیشبینی آن و نیز تاثیر ...

الگوی سنجش تأثیر ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه‌های عمرانی شهرداری

امروزه شیوۀ درست مدیریت ریسک پروژه‌ها یکی از مهم‌ترین گام‌های مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور است؛ ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر تببین مدل تأثیر ابعاد مختلف مؤلفه‌های ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه‌های عمرانی ...

Analyzing Structural Change between Energy Consumption …

Abstract Energy is known as an important and strategic input among natural resources in which its effect on economic growth is not deniable. A deep investigation of the relationship between energy consumption and growth could help policy makers to conduct effective and sustainable policies in the energy section of oil producing and exporting countries. …

تعدیل ساختاری، شکست خورده است

برنامه تعدیل ساختاری یک برنامه شکست خورده است این استاد دانشگاه اظهار کرد: «برنامه تعدیل ساختاری هم به اعتبار تجربه ایران و هم به اعتبار تجربه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه در دهه ...

بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

نتیجه‌گیری: مطابق نتایج پژوهش شکست ساختاری در بازار سرمایه اتفاق افتاده است و با توجه به افزایش توان توضیحی الگوهای برازشی مبتنی بر اعمال شکست ساختاری، به بیش از دو برابر میزان اولیه آن، می‌توان پذیرفت که ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تحت تأثیر …

زهرا زمانی

این رابطه می تواند در صورت وجود شکست های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه کننده و غیر ...

آزمون چاو

تحلیل شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (1980- 2010) نویسنده: سید کمیل طیبی زهرا زمانی مصطفی رجبی عطیه عظیمی. منبع: اقتصاد مالی سال ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 1 ...

نظریه‌های تضاد

کارکردگرایی ساختاری مربوط به «تلاش برای محاسبه هرچه دقیق‌تر هر ویژگی، عرف یا رویه، تأثیر آن بر کارکرد یک نظام منسجم ظاهراً پایدار است»، شکل اصلی تضاد اجتماعی که دورکیم به آن پرداخت، جرم بود ...

۸ دلیل رایج شکست تغییر در سازمان ها که منجر به نابودی می‌شود

در این مقاله با ما همراه شوید تا علل اصلی شکست تغییر در سازمان‌ها و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کنیم. سازمان‌ها هر روزه با مشکلات فرهنگی و ساختاری بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است. روش: پژوهش حاضر به دلیل استفاده هم زمان از متغیرهای مالی، حسابداری و اقتصادی و نیز، استفاده از ...

مدیریت تعارض و ساختار سازمانی

تعارض و ساختار سازمانی. نکته اساسی، نگرش و مدیریت ما نسبت به تعارض و برخورد درست با آن و تشخیص حق و یا ناحق بودن آن، بر اساس علل وعوامل بوجودآورنده آن و پیشنهاد راه حلی منطقی و درست برای بهره ...

تحلیل شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

بررسی رابطه­ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می­تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست­های بخش انرژی ایفا کند. ... در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای ...

رضوان حجازی

تاثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت های مالی منتشر شده در مدیریت دارایی و تامین مالی (1392) رضوان حجازی ، ویدا مجتهدزاده ، اعظم ولی زاده لاریجانی. واکنش سرمایه گذاران نسب به انواع افشای ...

بی‌ثباتی در بازار غیررسمی ارز ایران: شکست ساختاری و پرش یا حافظه طولانی

همچنین براساس معیارهای اطلاعاتی، مدل سازگار با داده‌ها، مدل (figarch(1,d,1 با داده‌های اصلی و در معرض شکست‌های ساختاری دوگانه در واریانس است که بیانگر ناپایداری شدید بازار غیررسمی ارز ایران ...

Magiran | فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال نوزدهم

عوامل موثر بر پایداری و فراگیری توسعه صنعتی در ایران: رویکرد همگرایی و الگوی تصحیح خطای برداری

آثار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر شکست‌های ساختاری درون زا

» میزان تاثیر افزایش و کاهش قیمت نفت خام بر روی متغیرهای کلان اقتصادی آمریکا را مبتنی بر روش علیت گرنجری و داده‌های فصلی ۱۹۹۰-۱۹۵۲ مورد مطالعه قرار می‌دهد. ... سال شکست ساختاری در تمام موارد ...

فهرست 100موضوع برتر در زمینه مکانیک شکست برای پایان نامه ارشد و یا

مدل‌های سازنده برای تحلیل ساختاری مواد کامپوزیت برای تحلیل اجزای محدود: مروری بر شیوه‌های اخیر ... تعیین چقرمگی شکست Mode-I تاثیر پیش کرنش تک محوری و دو محوری بر عملکرد خستگی چرخه بالا فولاد DP590

شکست ساختاری در ماندگاری تورم و منحنی فیلیپس در ایران

بی ثباتی منحنی فیلیپس می تواند مهمترین کاربرد برای نقد مهم لوکاس باشد. بر اساس نقد لوکاس تغییر در رفتار سیاست‌گذاران از طریق تاثیر بر انتظارات عوامل اقتصادی، باعث تغییر در پارامتر های کلان اقتصادی می گردد.

ساختار سازمانی چیست؟ معرفی انواع ساختارهای سازمانی

تاثیر این امر را زمانی بیشتر احساس می‌کنید که شرکت شما در حال رشد است. ... ، دایره سازمانی، ساختار مسطح یا ساختار افقی نیز شناخته می‌شود، ساختاری است که در آن تقریبا مدیریت کمی وجود دارد. در ...

بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی با تأکید بر اثر شکست ساختاری در ایران

سال ۱۳۸۰ (۳) چکیده امروزه با توجه به اهمیت انرژی و محدودیت منابع آن در جهان، شدت انرژی بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شکست ساختاری بر اثرگذاری عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 92-1349 بوده است.

کاربردی از مدل های حافظه بلند مدت و شکست ساختاری

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کاربردی از مدل های حافظه بلند مدت و شکست ساختاری،به هیچ وجه بهم ریختگی ...

بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی با تأکید بر اثر شکست ساختاری در ایران

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شکست ساختاری بر اثرگذاری عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 92-1349 بوده است. در این پژوهش برای برآورد ضرایب مدل، از روش همجمعی حداقل مربعات معمولی کاملاً ...

الگوی سنجش تأثیر ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه‌های عمرانی شهرداری

الگوی سنجش تأثیر ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه‌های عمرانی شهرداری اصفهان با رویکرد معادلات ساختاری. اقتصاد شهری. مقاله 6، دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397 ، صفحه 97-116 اصل مقاله ( 1.05 M) شناسه دیجیتال ...

بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات بخش کشاورزی (پسته

هدف از انجام این مطالعه بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات پسته، کشمش و خرما با استفاده از داده‌های سالیانه سری زمانی برای دوره (1393-1353) است. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون‌های سنتی ریشه ...